Chalupa v Ústí u Staré Paky

Historie chalupy

přehled akcí


V roce 1984 zemřel poslední trvale bydlící obyvatel chalupy a v roce 1986 jsme chalupu koupili od jeho synů. Tehdy jsme ještě ani ve snu netušili, k čemu jednou bude chalupa sloužit a kolik všeobecné pohody přinese. Na počátku všeho byla parta kamarádů, kteří se schází dodnes. Tehdy, na sklonku období totality, vznikly zárodky téhle party na Československých státních drahách u nejmenované Traťové distance a jednoho nejmenovaného Drahstavu. Jezdilo se na výlety, hrálo se na kytaru, zpíval se Nohavica a vymýšlelo se, jak s tím dobovým klimatem co nejlépe vydrbat. Jezdil s námi i kamarád, dnes významný hudební publicista, který se značnou měrou zasloužil o vývoj věcí následujících. Tak se například stalo, že na jaře 1987 se v útrobách ČSD , konkrétně v kulturní místnosti Lokomotivního depa Praha Vršovice, uskutečnil neohlášený koncert písničkáře Pepy Nose , který měl tehdy zakázáno zpívat .Informace o tom proskočila velmi rychle ven a už druhý den večer referovalo rádio Svobodná Evropa o koncertu Pepy Nose v areálu ČSD jako o významné kulturní události v Praze. Po této naší "partovní" akci vzaly věci rychlý spád. Jak už to v Čechách bývá, u piva, zejména však v průběhu jediného týdne, bylo rozhodnuto: pro pořádání obdobných akcí se zdá být naše nová chalupa se stodolou velmi vhodná. Zde budeme, jak jsme si tehdy mysleli, zcela mimo pozornost oficiálních míst. 

Chalupa měla velkou stodolu a my jsme se rozhodli uspořádat první vystoupení právě tam. Nadešel víkend neskutečné dřiny, kdy bylo třeba stodolu zbavit mohutných zbytků zemědělské techniky - zejména stará mlátička, která sloužila ještě před pár lety k obživě majitele, zabírala půl stodoly. Vyrobili jsme lavice pro hlediště , stodolu l ehce zkrášlili a dne 1. srpna 1987 nastal den "D". Historicky první akcí na chalupě bylo vystoupení Pepy Nose a Petra Lutky. Vše proběhlo bez problémů a s jídlem samozřejmě rostla chuť. Byla domluvena další akce, tentokrát setkání s Pavlem Dobešem a to na měsíc listopad 1987. Avšak nastal problém.Blížila se totiž zima a vymrzlá stodola by folkařům neskýtala přílišné pohodlí. Nedalo se tedy nic dělat a na chalupě se začalo bourat. V přízemí se mezi dvěma menšími místnostmi zlikvidovala příčka, čímž vznikla poměrně velká a útulná místnost (utulilo se zde v případě potřeby - ač na těsno - kolem čtyřiceti lidí ). V onen den "D", 7.listopadu 1987, ji zde pokřtil již zmíněný Pavel Dobeš a o dva měsíce později i Jarek Nohavica. Věci dostaly ten správný spád, střídali se zde další a další písničkáři ( přehled významných akcí následuje). Téměř celá tehdejší parta z chalupy se zúčastnila v roce 1988 Folkové Lipnice, avšak největším zdejším kouskem byla hromadná účast 25ti kamarádů na Festivalu nezávislé kultury ve Wroclavi v listopadu 1989, těsně před revolucí. 

Po revoluci, v prosinci 1989 na chalupě proběhla akce "Oslava svobody" za účasti písničkáře Vládi Veita, který se dva dny před tím vrátil z emigrace. Až do roku 1993 se na chalupě střídali písničkáři, country skupiny a divadelní soubory. Po roce 1993 nastal určitý útlum písničkaření, nepocítil jsem to jen já, byl to tehdy všeobecný jev. Akce na chalupě byly však dobře zavedené a vyloženě to chtělo ten útlum nahradit něčím jiným. Charakter dalších akcí se proto v dalších letech poněkud změnil. Od roku 1993 se na chalupě vždy na podzim koná akce Tlučení špačka , unikátní kromě jiného i tím, že jí pořádá kamarád Drobek již 31.rok! ( Stav k roku 2007 ). Od roku 1995 se na chalupě uskutečnily 3 ročníky Australských vánoc, nefalšovaných vánoc se stromkem, kaprem a rozdáváním dárků, vždy v měsíci červnu. V roce 1996 byla zateplena stodola, v tomto roce se zde poprvé konala zimní akce - oslava Silvestra s country bálem a od té doby pak již každý další rok. Od roku 1999 se na chalupě uskutečnily 4 ročníky Skotských her. Právě v roce 1999 to byly 1. historicky podchycené Skotské hry v České republice pod vedením Vaška Routa, který v současné době pořádá Skotské hry na zámku Sychrov. 

V roce 1999 přijala pozvání na chalupu folková legenda Jarda Hutka, bylo to v měsíci červnu, toto byl zlomový okamžik, od kterého se na chalupě opět konají setkání s písničkáři a to každý rok v měsíci červnu. V roce 2003 a 2004 se navíc konalo ještě pozimní setkání, nazvané Folkové setkání na sklonku listopadu. V roce 2007 jsme oslavili 20. výročí folkových akcí na chalupě a to akcí Folkové léto. Poměrně mohutně obsazené folkové setkání trvalo 9 dnů, na zahradě vzniklo pódium a střídavě se hrálo na zahradě a ve stodole. Uspokojen tímto úspě- chem a vyhecován kamarády rozhodl jsem se v roce 2008 folkové léto zopakovat. Podařilo se ne- vídané - na chalupu se během srpnového týdne sjeli bez nadsázky největší folkové legendy.Kdo ví, kam by to došlo, kdybychom v tom takto pokračovali - ale na pořádání velkých folkových festivalů jsou jiní borci a tady na chalupě se z technických důvodů nic většího uspořádat nedá... Ano dá se říci, folkování na této chalupě dospělo pomyslnému vrcholu. Vraťme se zase na zem a - přimlouvám se - zpátky ke kořenům… Silvestry ve stodole se konají pravidelně od roku 1996, oslavy dostaly kulturního ducha. V roce 2000 se zde sešli občané z konce předminulého století v dobových kostýmech, v roce 2001 pak proběhl na chalupě silvestr ve stylu 60 . let, následovaly silvestrovské oslavy v Arizoně a Coloradu a podobné ptákoviny… Od roku 2007 pořádáme na silvestra kytarové stodoly a zdá se, že to je ta pravá parketa, která zde většině lidí vyhovuje. Pokud by dnes do stodoly přijel někdo, kdo tu byl naposled v roce 1987, asi by to tam vůbec nepoznal. Stodola je zateplena, dvě třetiny stodoly tvoří hospoda se stoly a lavicemi, uprostřed je vybudováno otevřené ohniště. Třetinu stodoly tvoří hlediště a malé jeviště s pódiem. V prvním patře stodoly bylo otevřeno malé muzeum totality. Když je třeba, slouží muzeum jako další nocležna pro 20 lidí. Nad hledištěm je galerie se zábradlím a průhledem dolů, takže též shora je možno sledovat dění na pódiu. Při zimních akcích se stodola vytápí. Ve druhém patře stodoly je prostor se slámou pro dalších 10 nocležníků. V současné době stodola pojme kolem stovky kamarádů, při zimních akcích lze na chalupě i ve stodole ubytovat až ke stovce lidí, v létě pak vybudováním stanového tábora podstatně více.

V letech 2007 a 2008 se na chalupě uskutečnila pokaždé v srpnu akce Folkové léto, za účasti mnoha písničkářů.

Od roku 2009 obnovujeme tradiční červnová folková setkání.  V říjnu 2009 se na chalupě uskutečnil již 33.ročník tlučení špačka. Jako dárek Drobkovi při této příležitosti zahráli Miki Ryvola, Pavel Zajíc a Jim Drengubák.

2013

Datum konáníAkceÚčastníků

22. - 24.března 2013

Vítání jara na chalupě. Vystoupili: Panelákoví Fotři, Jakub Noha a Vašek Koubek.

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=69cM-Dj0UfQ

69

6. - 9. června 2013

Vánoce v Austrálii počtvrté. Australské vánoce s vánočním stromem, kaprem a spoustou dárků. Vystoupili: Marek Vojtěch a skupina Jauvajs.

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=-Y77hWP8zGQ

Videoukázka 2: http://www.youtube.com/watch?v=i_Kx5OpzbIw

Videoukázka 3:  http://www.youtube.com/watch?v=Ig9qdXICLBE

 

65

20. - 22.září 2013

Loučení s létem, tentokrát v nové FOLKOVÉ STODOLE VLÁDI VLASÁKA. Předčasně zesnulému kamarádovi Vladimírovi přijeli vzdát hold Honza Dobiáš, Jiří Dědeček, Karel Diepold, Vladimír Dobeš, Jarek Nohavica, Vláďa Merta a spousta dalších kamarádů.

87

     

 

 

 

2012

Datum konáníAkceÚčastníků

1. - 3. června 2012

Fotkové setkání - CIMBURA ŠEDESÁTINY. Vystoupili: Pepa Streichl, Půl dechu do měchu, skupina Naopak, Beata Bocek, Krystina a přátelé, Honza Řepka, Sekvoj, Žamboši, akci konferoval Honza Dobiáš.

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=1-74J15Fk70

 133

7. - 9. září 2012

Loučení s létem ve stodole. Vystoupili: Hynek Pálka, Míla Fuxa, Honza Zubrycký, Karel Diepold, Michal Knébl.

61

5. - 7. října 2012 

36. tlučení špačka.

85

28.12.- 1. 1. 

 Zimní slunovrat spojený s oslavou silvestra. Vystoupili: Petr Rímský,       skupina Naopak, Falešná pětka.         64

2011

Datum konáníAkceÚčastníků

3. - 5. června 2011 

Fotkové setkání - Táňa PADESÁTINY. Vystoupili: Honzíkova Cesta, Sekvoj, Honza Betlach, Láďa Zítka, Stráníci, Jarda Samson Lenk, Martin Rous, Slávek Janoušek, Epy de Mye.

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=k_JBznjfn9E

Videoukázka 2: http://www.youtube.com/watch?v=L2OT1H--pEg

Videoukázka 3:  http://www.youtube.com/watch?v=4TvPRMhhLeA

 126

14. - 16.10.  2011

35. tlučení špačka

74

4.11 - 6.11. 2011

VINNETOUOVSKÝ VÍKEND. Víkend spojený s promítáním kultovních filmů ze šedesátých let o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi.

19

     

2010

Datum konáníAkceÚčastníků

4. - 6.června 2010

Folkové setkání na chalupě. Akce byla v režii a dramaturgii Cimbury. Vystoupili:
Míla Fuxa, Pavel Hryzák, skupina TNT, Heduš a spol., Jakub Kořínek a Katka Misíková, Frýda a comp., Tony Linhart a přátelé a skupina Sekvoj.

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=Y0nq0kRwqNA

 98

10. - 12.září 2010

Oslava šedesátin Jakuba Nohy. Vystoupili:
Jakub Noha band, Pepa Lábus band, Vlasta Třešňák band, Petr Linhart, Karel Diepold, Původní Bureš.

Videoukázka 1:  http://www.youtube.com/watch?v=wiLc-pCjhl4

Videoukázka 2:  http://www.youtube.com/watch?v=mFfvJ4FssP8

80

15.-17. října 2010

Třicáté čtvrté tlučení špačka.

60

30.12.-1.1.

Oslava silvestra na chalupě              43

2009

Datum konáníAkceÚčastníků

20. - 22.března 2009

Šedesátiny Vládi Čápa


37

5. - 7.června 2009

Folkové setkání na chalupě. Hudbanda, Al Boss, Epy De Mye, Martin Rous, Pepa Streichl. Krystyna a přátelé, Paběrky Marko Čermáka

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=fAxz7mkEF7k

Videoukázka 2:  http://www.youtube.com/watch?v=Rt1bXSsIKQw

88

22.- 24.října 2009

Třicáté třetí tlučení špačka. Jako dárek Drobkovi k tomuto kulatému ročníku zahráli Miki Ryvola, Pavel Zajíc a Jim Drengubák

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=CH24NTbOhY4

Videoukázka 2:  http://www.youtube.com/watch?v=gpAF3qA1HtU

81

30.12. - 1.1. 

Kytarová stodola s našimi hosty - skupinou Epy de Mye.

46

2008

Datum konáníAkceÚčastníků

15. - 24.srpna 2008

Folkové léto 2008. Ve stejném stylu opakovaná akce z roku 2007. Jiří Míža, Jiří Konvrzek, Pepa Streichl, Pepa Nos, Kapitán Kid, Jakub Noha, Míla Fuxa, Nestíháme, Sekvoj, Jan Kryl, Jaromír Nohavica, Vojta Kiďák Tomáško, Dana Houdková, Vladimír Merta, Humbuk, Milan Dvořák. Díky za účast, přátelé !!

Videoukázka 1:  http://www.youtube.com/watch?v=OWt_qMOgF-w

Videoukázka 2: http://www.youtube.com/watch?v=i62z3tvMq2w

Videoukázka 3: http://www.youtube.com/watch?v=lC32CT85ebU

174

19. - 21.září 2008

Padesátiny. Naďa Koubová, Renata Pecháčková, Stanislav Dušek (Fous)

51

10.-12.října

Třicáté druhé tlučení špačka

73

28.prosince - 2.ledna

Kytarový silvestr ve stodole

53

2007

Datum konáníAkceÚčastníků

3. - 12.srpna 2007

Folkové léto 2007. Vskutku důstojná oslava 20.výročí pořádání akcí na chalupě. Pepa Nos, Jan Kryl, Slávek Janoušek, Petr a Markéta Lutkovi, Jakub Noha, Jan Zubryckij, Rosťa Čurda, Láďa Škrdla, Pepa 160 Streichl, Jiří Míža, Vladimír Dobeš, Jiří Konvrzek, Vladimír Čáp, Michal Knébl, Jirka Zip Suchý, Arnošt Frauenberg, Míla Fuxa, Karel Diepold, Vladimír Veit a Petr Kreuz s opravdu perfektní přednáškou o Vladimíru Vysockém s ukázkami. Díky všem za přízeň tomuto stánku !!

Videoukázka 1:  http://www.youtube.com/watch?v=8U9YX25fGlg

160

14. - 16.září 2007

Padesátiny. Vašek Audrlický, Béla Wunschová, Alena Pavlová, Čágo

42

19.-21.října

Třicáté první tlučení špačka

57

29.prosince - 1.ledna

Kytarový silvestr ve stodole

51

 

 

 

2006

Datum konáníAkceÚčastníků
24. - 26.února 2006 Z trampských filmů Humoristy a Foremetky. Velké promítání filmů ze starých časů. 60
23. - 25.června 2006 Folkové setkání 2006 Míla Fuxa, Jakub Noha, Jan Zubrycký, Vladimír Dobeš, Rosťa Čurda 64
8. - 10.září 2006 Padesátiny. Jirka Lupač, Havel Horák, Mirek a Lucka Řebíčkovi, Bubák 59
20. - 21.října 2006 Třicáté tlučení špačka 82
31.prosince 2006

Silvestr " Z pohádky do pohádky " Setkání pohádkových bytostí ve stodole.

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=abA1-sCAT5Q

52

2005

Datum konáníAkceÚčastníků
3. - 5.června 2005 Edovy padesátiny 43
24. - 26.června 2005 Folkové setkání 2005. Pepa Streichl, Vláďa Čáp, Karel Vepřek, Míla Fuxa, Michal Knébl 74
9. - 11.září 2005 Padesátiny. Pavel a Jitka Fučikovských, Vláďa a Ivana Mikulcovi, Mirek Pecháček, Hanka Veithová 85
21. - 23.října 2005 Dvacáté deváté tlučení špačka 67
31.prosince 2005 Silvestr 2005. Od Colorada po Nashville. 50

2004

Datum konáníAkceÚčastníků
25. - 27.června 2004

Folkové setkání 2004. Jarda Hutka, Petr Sedláček, Šaolín, Michal Knébl, Franta Vlček, Jarda Urbánek Karel Diepold,Jirka Konvrzek,Arnošt Frauenberg

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=Qe3oZL4k5UE

95
9. - 10.října 2004 Dvacáté osmé tlučení špačka 65
12. - 14.listopadu 2004

Padesátiny. Toncek, Dan a Petra.

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=WTRdfHBYot8

59
26. - 28.listopadu 2004 Folkové setkání na sklonku listopadu. Pavel Dobeš, Honza Zubrycký, Franta Vlček, Michal Knébl. 70
31.prosince 2004 Silvestr 2004 40

2003

Datum konáníAkceÚčastníků
24. - 26.ledna 2003 Padesátiny - Drobek a Petr Skala 45
21. - 23.února 2003 Padesátiny - Jindra a Mirka Šaršonovi 50
20. - 22.června 2003

Folkové setkání 2003. Milan Jablonský, Honza Houška, Jirka Zip Suchý Pepa Nos, Honza Kryl, Franta Vlček, Honza Zubrycký, Vladimír Veit, Michal Knébl, Vláďa Čáp, Jarda Urbánek, Jakub Noha, Karel Diepold a Arnošt Frauenberg

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=hqrjGz_C2Rg

Videoukázka 2:  http://www.youtube.com/watch?v=hKiwJ5LEzp4

90
29. - 31.srpna 2003 Páté skotské hry na chalupě 78
20. - 22.října 2003 Dvacáté sedmé tlučení špačka. Oslava padesátin Hektora a Bráchy 72
29.listopadu 2003 Folkové setkání na sklonku listopadu. Pepa Streichl, Vláďa Veit, Jirka Konvrzek 66
31.prosince 2003 Silvestr - 60.léta svět 50

2002

Datum konáníAkceÚčastníků
21. - 23.června 2002

Folkové setkání 2002. Honza Houška, Pepa Kvasil, Michal Knébl, Jarda Urbánek, Vláďa Čáp, skupina V.I,S., Franta Vlček, Jakub Noha, Karel Diepold

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=osYBH2dvOS0

75
10.srpna 2002

Havel se žení. Svatba na chalupě.

Videoukázka 1: http://www.vladamikulec.cz/admin/text.php?action=getEditForm&id=2

37
13. - 15.září 2002 Čtvrté skotské hry 75
18. - 20.října 2002 Dvacáté šesté tlučení špačka 78
31.prosince 2002 Silvestr, tentokrát v Arizoně roku 1870 65

2001

Datum konáníAkceÚčastníků
22. - 24.června 2001

Folkové setkání 2001. Vladimír Veit, Karel Diepold, Pavel Foltán, Milan Jablonský, Franta Vlček, Jakub Noha, Jeroným Lešner, Honza Zubrycký, Michal Knébl

Videoukázka 1:  http://www.youtube.com/watch?v=7kw2hBkzGk8

96
7. - 9.září 2001 Třetí skotské hry na chalupě 86
20.října 2001 Dvacáté páté tlučení špačka 71
7. - 9.prosince 2001 Zimní oheň, aneb od Drobků k Mikulcům 60
31.prosince 2001 Silvestr ve stylu let šedesátých 62

2000

Datum konáníAkceÚčastníků
2. - 4.června 2000 Folkové setkání 2000. 2. - 4.června 2000 Michal Knébl, Jakub Noha, Karel Diepold, Honza Zubrycký, Vláďa Čáp 78
8. - 10.září 2000 Druhé skotské hry na chalupě. Zahrála skupina Celtic 119
21.října 2000 Dvacáté čtvrté tlučení špačka 87
31.prosince 2000

Silvestr 1900, aneb jaké to bylo před sto lety

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=n543CiR-Tbk

73

1999

Datum konáníAkceÚčastníků
25. - 28.února 1999 Zabíjačka na chalupě. Vystoupení skupiny Dochas Band a Michala Knébla ve stodole 74
28. - 30.května 1999 Obnovení folkových akcí. Setkání s Jardou Hutkou, Petrem Lutkou a Karlem Diepoldem 60
10. - 12.září 1999

První skotské hry na chalupě. Historicky první skotské hry v české republice. Zahrála skupina Dochas Band

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=YD7SOm0ZVbk

Videoukázka 2: http://www.youtube.com/watch?v=3g1hMoP6q0A

96
22. - 24.října
1999
23. tlučení špačka 70
26.12.1999 -
2.1. 2000
Silvestr ve stodole 50

1998

Datum konáníAkceÚčastníků
16. - 18.října 1998

Dvacáté druhé tlučení špačka

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=pG726KDx7hU

70
31.prosince 1998

Silvestr s country bálem ve stodole

Videoukázka 1:  http://www.youtube.com/watch?v=dUrpPqGv73U

70

1997

Datum konáníAkceÚčastníků
20. - 22.června 1997 Třetí vánoce v Austrálii 85, 5 psů
17. - 19.října 1997 Dvacáté první tlučení špačka 60
31.prosince 1997 Silvestr s country bálem ve stodole 48

1996

Datum konáníAkceÚčastníků
14. - 16.června 1996

Druhé vánoce v Austrálii

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=6LkEiJ_ck8E

84
18. - 20.října 1996

Dvacáté tlučení špačka

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=dQldvr5GrE4

50
31.prosince 1996 Silvestr s country bálem. Poprvé v zateplené a vytopené stodole 401995

Datum konáníAkceÚčastníků
23. - 25.června 1995

První vánoce v Austrálii

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=fjVviIPTgtU

Videoukázka 2: http://www.youtube.com/watch?v=t2ar_HzqRKg

80
28. - 30.září
1995
Oslava čtyřicátých narozenin. Fučíci,
Pecháčci, Mikulci
45
20. - 22.října 1995

Devatenácté tlučení špačka

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=uEnhPmpdvUg

50

1994

Datum konáníAkceÚčastníků
21. - 23.října 1994 Osmnácté tlučení špačka 50
28.12.1994 -
1.1.1995

Silvestr 1994

http://www.youtube.com/watch?v=sbAqJkcEZ8I

20


1993

Datum konáníAkceÚčastníků
30.dubna - 2.května 1993

Pálení čarodejnic na chalupě. Setkání se skupinou Sekvoj, bratry Nohovými, Rudou Flekem a Honzou Zubryckým

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=15JGwHj7ROk

40
16. - 18.července 1993

Divadlo na chalupě. Divadelní soubor "Jaroslav" Luže

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=uFPKI7GOps4

Videoukázka 2:

http://www.youtube.com/watch?v=N9qUJQ-oqxs

60
6. - 7.listopadu 1993 Sedmnácté tlučení špačka. Poprvé na chalupě 50

1992

Datum konáníAkceÚčastníků
7. - 9.února 1992 Popelka jde na ples. Chalupářský křest LP desky Jakuba Nohy. 40
30.dubna - 3.května 1992 Pálení čarodějnic na chalupě 20
15. - 17.května 1992 Setkání s Vladimíry. Vladimír Čáp, Jakub Noha, Majerovy brzdové tabulky, Michal Knébl 40
9. - 11.října 1992

Petr Lutka na chalupě

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=UdeXtt31DA0

40
6. - 8.listopadu 1992 Setkání s Vláďou Veitem a Karlem Diepoldem 35

1991

Datum konáníAkceÚčastníků
22. - 24.března 1991 Setkání s Juanem z Náchoda, Jakubem Nohou a Vladimírem Dobešem 35
26. - 28.dubna 1991 Pálení čarodějnic na chalupě 20
26. - 28.dubna 1991

Folková skupina Sekvoj poprvé

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=BjfLK8TFGT0

40
13. - 15.prosince 1991 Víkend za Houlu - podruhé 20
31.prosince 1991 Silvestr na chalupě. 31.prosince 1991 Stavba Leninova mauzolea ze sněhu a ledu na dvorku 20

1990

Datum konáníAkceÚčastníků
28.dobna - 1.května 1990 Pálení čarodějnic. Setkání s Vláďou Dobešem. Generálka na svobodné volby 35
28. - 30.září 1990

Zpátky do trenek. Setkání s Pavlem Dobešem

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=MLvZ9TTQlKc

Videoukázka 2:
http://www.youtube.com/watch?v=c9c3Y2yy2tc

40
7. - 9.prosince 1990 Víkend za Houlu. 35 Setkání k 1.výročí tragické smrti kamaráda. V pátek večer zazpíval Slávek Janoušek 35
31.prosince 1990

Silvestr 1990. Stavba repliky Stalinova pomníku. 15 Postavena zmenšenina monstra ze sněhu a ledu na prostranství před chalupou u kolejí.

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=vTtdVzRqtg8

15

1989

Datum konáníAkceÚčastníků
28.dubna - 1.května 1989 Pálení čarodějnic na chalupě 20
29.září - 1.října 1989

Ivan Hoffman, Karel Diepold, Pavel Dobeš, 29.září - 1.října 1989 Miloš Dvořáček, Jakub Noha, Honza Jeřábek, Honza Zubrycký

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=wMfoDlcBlEM

44
3. - 5.listopadu 1989 Společná výprava na festival nezávislé kultury ve Wroclavi 25
8. - 10.prosince 1989 Oslava svobody. Vladimír Veit, Jakub Noha, Jan Zubrycký, Jakub Noha 40

1988

Datum konáníAkceÚčastníků
29. - 31.ledna 1988

3.setkání s folkem. Jarek Nohavica, Pavel Dobeš

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=oi2yYyEnHgc

42
4. - 6.března 1988

Vašek Koubek a Jakub Noha - na Klepandě

Videoukázka 1: http://www.youtube.com/watch?v=uUx1WgSyOhk

40
27. - 29.května 1988 Setkání s Vladimíry. Vladimír Merta a Dobeš 44
2. - 4.září 1988 Společná výprava na folkovou Lipnici 30
7. - 9.října 1988 Podzimní setkání s folkem. Slávek Janoušek, Michal Knébl, Vláďa Čáp, Pavel Foltán 40
17. - 18.prosince 1988 Vánoční rozjímání s Karlem Diepoldem 35

1987

Datum konáníAkceÚčastníků
1.srpna 1987 Setkání se Šafránem. Pepa Nos, Petr Lutka 28
6. - 8. listopadu 1987 2.setkání s folkem. Pavel Dobeš 32

Aktuálně

Tradiční folkové setkání na chalupě a pravidelná vzpomínka na Cimburu se uskuteční o víkendu 21.-23.června 2024. Můžeme se těšit na Petra Rímského, skupinu Pětník, Frantu Vlčka a další. Moderování celého víkendu opět přislíbil kamarád Belmondo.Jarní turistické putování Českokrumlovskem se uskuteční v termínu 17.-20. května 2014. Většina z Vás již je přihlášena, jednotlivá místa by ještě bylo možno obsadit.NOVÉ! V kategorii FOTOGALERIE naleznete už jen fotky do roku 2017. Tisíce chalupářských fotek od r. 1987 do současnosti naleznete nově na zoneramě, odkaz CHALUPÁŘSKÁ FOTOGALERIE.

 

 

 

 

 NOVÉ!  V kategorii "KRONIKY" je oskenováno a vloženo celkem 5 kronik, na dalších se pracuje. Přeji všem pamětníkům krásné zážitky.